ඔබට මුදල් යෙදවීම ගැන සිතන්න
ආයෝඡන දේපල?

අපට උදව් කළ හැකිය.

අප ගැන

ආයෝඡන දේපල සහ වාණිජමය ණය දීම සරලයි

නඩ්ලන් කැපිටල් සමූහය යනු ඕනෑම ආයෝඡන දේපලක් හෝ වාණිජ නිශ්චල දේපලක් සඳහා ප්‍රශස්ත මූල්‍ය විසඳුම් ලබා දීම අරමුණු කරගත් ප්‍රමුඛ පෙළේ අන්තර්ජාල වේදිකාවකි.

උසස් තත්‍ය කාලීන දත්ත කාමරයක් මඟින් සෑම ණයකරුවෙකුටම සිය අවශ්‍යතා සඳහා ගැලපෙන හොඳම ණය ලබා ගැනීම සඳහා සිය ගණනක් ණය දෙන්නන් සමඟ ක්ෂණිකව සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සලසයි.

අපගේ පළපුරුදු ප්‍රාග්ධන උපදේශකයින් ණය දෙන්නන් තෝරා ගැනීමේ සිට ණය ක්‍රියාත්මක කිරීම දක්වා අපගේ සේවාදායකයින් සඳහා සෑම පියවරකදීම මූලාශ්‍ර කිරීම, පරීක්‍ෂා කිරීම සහ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ දශක ගණනාවක පළපුරුද්ද ගෙන එයි.

අපි කවුද ?

4,600

ඉල්ලූ ණය

ඩොලර් 21M+

සැකසූ ණය

392

ණය දෙන්නන්ගේ සබඳතා

මෑත කාලීන ණය

වේගවත් වීම සහ
පිරිවැය ඵලදායී ණය

අපි ණය දෙන්නන්ගේ වෙළඳපොළ සහ නේවාසික සහ වාණිජ ණය සඳහා සහාය වන්නෙමු
නිශ්චල දේපල ආයෝජකයින්

හිමිකරු නොවන වාඩිලාගෙන සිටින ආයෝජන ශ්‍රේණියේ දේපල සහ වත්කම් මිලදී ගැනීම

විදේශීය ආයෝජකයින්ට සහ ඇමරිකානුවන්ට ඔබේ උකස් ඉල්ලීම අපගේ අනුබද්ධ ණය දෙන්නන් වෙත යැවීමෙන් සහ කඩදාසි වැඩ පුරවා ගැනීමට සහ ක්‍රියාවලිය කරගෙන යාමට ඔබට හොඳම උකස් අනුපාත ලබා ගැනීමට උදවු වීම.

ඔබේ දේපල සඳහා මුදල් යෙදවීමට සිතනවාද? අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්.

ඔබගේ යෙදුම ආරම්භ කරන්න